Yardım

Kart Güvenliği

Sahtekarlıktan korunmak için...

Sahtekarlık türlerini tanıyın

 • Kart numarasının veya manyetik alan bilgisi değiştirilen kartlarla işlem yapılması
 • Kart sahibinin kaybettiği ya da çaldırdığı kartın 3. şahıslarca kullanılması
 • Kart sahibine ait kart numarası, vade ve 3 haneli güvenlik kodunun 3. şahıslarca ele geçirilerek Internet üzerinde ya da Mail Order yoluyla siparişlerde kullanılması
 • Kart sahibinin kaybettiği ya da çaldırdığı kimlik bilgilerinin kullanılması

Kart sahtekarlığını ihtimalini gözetleyin

İlk Önce Nelere Dikkat Etmelisiniz?

 • Kart üzerinde yer alan kabartmalı numaranın ilk 4 hanesiyle kart üzerinde kabartmasız basılı 4 haneli numaranın aynı olup olmadığının kontrol edilmesi
 • Hologramın incelenmesi
 • Son kullanma tarihinin kontrolü
 • Manyetik bandın düzgün ve pürüzsüz olması
 • Varsa slip üzerindeki imzayla kartın arka yüzündeki imzanın karşılaştırılması

Kart kabulünde ayrıntılı fiziksel kontroller

 • Kartın görünüşü normal mi? (sahte kartların renkleri ve baskıları genelde soluk olur)
 • Kartı ışık altında oynattığınızda hologram hareketini görebiliyor musunuz?
 • Kart üzerindeki kabartılı baskıların görüntüsü temiz mi?
 • Kartın ön yüzünde VISA kartlar için yatık "V" ve MASTERCARD kartlar için özel MC karakteri yer alıyor mu?
 • Slip üzerinde çıkan kart numarasıyla kartın üzerindeki kabartılı kart numarası aynı mı?
 • Not: Yeni verilen MASTERCARD ve VISA kartlarının güvenlik özellikleri değiştirilmiştir. Eski kartlar 2010 yılına kadar geçerlidir.
  • VISA kartlarda kartın ön yüzünde, sağ alt tarafta bulunan VISA logosu değiştirilmiştir.
  • VISA kartlarda sağ altta bulunan yeni VISA logosu üzerinde sadece mor ışık altında görülebilen V harfi; MASTERCARD'lardaysa "Global Hologram" altında veya üzerinde MASTERCARD logosu bulunmaktadır.
  • VISA kartlarda eski kartların ön yüzünde bulunan hologram ile özel baskılı yatık V harfi kabartmasıyla, MASTERCARD'larda özel baskılı MC kabartması kaldırılmıştır.
  • VISA kartların arka yüzünde manyetik bantta holografik kuş resimleri; MASTERCARD'on arka yüzündeki manyetik bantta holografik daire ve yazılar vardır.
  • Her iki kartta da imza bandı üzerinde bulunan CVV2 (3 haneli güvenlik kodu) imza bandı dışına alınmıştır.

Kart kabulünde izlenmesi gereken prosedürler

 • Kart üzerindeki ismin kadın-erkek olmasına göre kartı ibraz eden kişinin cinsiyetinin karşılaştırılması
 • Rastgele alışveriş yapılıp yapılmadığı (toplu alışveriş, değişik beden elbiseler, acele alışveriş)
 • Kartın arkasındaki imzayla slibe atılan imzanın aynı olup olmadığının kontrolü
 • Kartın arkasındaki imzanın üzerinde oynamaya yapılıp yapılmadığının kontrolü

Sisteminizin güvenliğinden emin olun

 • PIN başkaları tarafından görülmemeli ve bilinmemelidir.
 • Müşterilere sözlü olarak PIN sorulmamalı ve kaydedilmemelidir.
 • Kart numarasının tamamı slip üzerine yazılmamalıdır
 • Veriler uygun şekilde saklanmalıdır
 • İşyeri sorumluluklarıyla ilgili daha fazla bilgi için Internet üzerinden https://sdp.mastercardintl.com sayfalarından standartlar ve veri güvenliği hakkında daha fazla bilgi edilenebilir.
 • Not: Müşteri ve işlem bilgilerinin yetkili olmayan kişilerin eline geçtiği tespit edildiğinde 0212 478 29 22 numaralı telefon aracışığıyla Güvenlik Bölümü'nün bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Çalışanlarınızın güvenirliğinden emin olun

 • İşe alım prosedürlerinizi belirlenmesi
 • Çalışanlarınızın sıra dışı harcamalarındaki artışların nedeni hakkında bilgi sahibi olunması
 • Toplam cironuz içinde kart cironuzun değişimini takip edilmesi
 • Kartla yapılan işlemlerin müşteri önünde yapıldığından ve kartların başka cihazlardan geçirilmediğinden emin olunması
 • Restoran kategorisindeki işyerleri için POS makinasını masaya götürerek hesap alınması

Sahtekarlığı belirleyen ve durdurun

 • Basit kontroller ihmal edilmemeli, sadece teknolojiye güvenilmemelidir.
 • Eğer "karta el koy" uyarısı alır ve kart el koyarak muhtemel bir sahtecilik işlemini engellerseniz bankanız tarafından ödüllendirilirsiniz.
 • İşyerlerindeki kamera kayıtları mümkün olduğunca uzun süre kayıt altında tutulmalıdır.
 • İşyerinde alıkonulan kart, polis tarafından delil olarak alınmak istenirse,
  • Polis memurunun ismi, soyadı, şubesi ve telefon numarası bilgileri alınmalı,
  • Delil teslim tutanağı istenmeli,
  • Bu durum kesinlikle bankaya bildirilmelidir.